Home >> Osallistu ja vaikuta >> Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kuntalainen tai useampi kuntalainen yhdessä. Aloitteen voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Jokaiseen aloitteeseen täytyy laittaa nimitiedot, sillä nimettömiä aloitteita ei käsitellä.

Aloitteen käsittelee kunnassa se viranomainen, jonka toimialaan asia kuuluu.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Miten voin tehdä kuntalaisaloitteen?

Voit tehdä ja lähettää kuntalaisaloitteen Saarijärven kaupungille täyttämällä ja lähettämällä kunnan aloitelomakeen.

  • Sähköisen kuntalaisaloitteen voit täyttää ja lähettää www.kuntalaisaloite.fi sivustolla, jolla voi kerätä aloitteen tueksi allekirjoituksia muilta kuntalaisilta.
  • Voit myös täyttää Saarijärven kaupungin kuntalaisaloite-lomakkeen, tulostaa sen ja postittaa sen kaupungille osoitteella Saarijärven kaupunki, kirjaamo, PL 13, 43101 Saarijärvi.

 

Kirjaamo kirjaa kaikki kuntaan saapuneet aloitteet ja toimittaa ne edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle.