Home >> Paatoksenteko
Päätöksenteko
Pöytäkirjat ja esityslistat Alla olevasta linkistä avautuu näkymä Saarijärven kaupungin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. Päänäkymässä on aina luettavissa tuorein esityslista tai pöytäkirja. Sivuston vasemmasta reunasta voi etsiä vanhempia pöytäkirjoja toimielimen mukaan.

Voit katsoa kaupunginvaltuuston kokousten suorat lähetykset ja niiden tallenteet Kokoukset Saarijärvi YouTube-kanavalta tästä linkistä.

 

Uudet julkaisut, jotka on julkaistu 1.5.2022 jälkeen

 

Vanhat julkaisut, jotka on julkaistu 30.4.2022 saakka

 

 

Toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Mikäli pöytäkirjan nähtävilläolo ajoittuu arkipyhään, siirtyy nähtävilläoloaika seuraavaan arkipäivään. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 mom. tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valtuuston esityslistat julkaistaan Internetissä n. 6 päivää ennen kokousta. Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen..

Kaupunginhallituksen esityslista julkaistaan n. 4 päivää ennen kokousta netissä.  Pöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 14.00.

Kaupunginvirastossa on nähtävänä sekä säilytetään allekirjoitetut ja tarkistetut pöytäkirjat.

Tarkastetut pöytäkirjat (lukuun ottamatta salaisia asioita) julkaistaan internetissä tarkastuspäivänä tai viimeistään sitä seuraavana arkipäivänä. Tämän sivun kautta on nähtävillä toimielinten pöytäkirjat vuoden ajalta taaksepäin.
Esityslistat eli kokouskutsut näkyvät internetissä vain siihen saakka, kunnes pöytäkirja on siirretty sinne.