Home >> Päätöksenteko >> Lautakunnat
Lautakunnat
Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä mm. koulutus-, päivähoito- ja ympäristöasioista sekä vapaa-aikatoimeen ja kulttuuritoimeen liittyvistä asioista. Saarijärvellä on kolme päälautakuntaa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja lupalautakunta.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin opetustoimesta: perusopetuksesta ja 2. asteen koulutuksesta ja olla osavastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä kehittää kesäyliopistotoimintaa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on myös vastata kaupungin varhaiskasvatuksesta sekä päättää vapaata sivistystoimea koskevista asioista. Vapaaseen sivistystoimeen luetaan vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaisopisto-, museo- ja kirjastotoiminta.

Sivistyslautakuntaan kuuluu 7 jäsentä: Anu Erkko (pj.), Heli Ihanainen (vpj.), Silja Ruotsalainen, Miikkael Reiman, Mikko Eerola, Esa Järvinen ja Anu Oksanen. Esittelijänä toimii sivistysjohtaja Arja Siikström ja sihteerinä Satu Mäntynen.
Varajäsenet: Minna Mussalo-Mustamäki, Miia Nieminen, Carita Tuominen, Sami Peura, Johannes Hintikka, Mikko Larja, Erna Elo.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, väestönsuojelu­lain tarkoittamana viranomaisena sekä vastaa öljyvahinkojen torjunnasta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä yleisten alueiden hoidosta. Tekninen lautakunta vastaa myös vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta sekä kaupungin vuokratalojen kunnossapidosta.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä: Ville Rautiainen (pj.), Esa Oikari (vpj.), Raimo Suuronen, Marianna Kuusela, Esko Janhonen, Ulla Palmu ja Sisko-Annikki Komu-Moisio. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Vesa Ronkainen ja sihteerinä Laura Heiskanen.
Varajäsenet: Raimo Tuominen, Pertti Hokkanen, Jorma Rautjoki, Iida Moisio, Erkki Autio, Leena Reinikka, Anna-Liisa Neittaanmäki.

Lupalautakunta

Lupalautakunnan tehtävänä on toimia kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana viranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. Lupalautakunta ratkaisee myös ne poikkeamisasiat, joissa hakijana on kunta itse. Esittelijänä toimii rakennustarkastaja Jouni Vesala, ympäristösihteeri Mia Rahinantti, kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi ja sihteerinä Laura Heiskanen.

Lupalautakuntaan kuuluu 5 jäsentä: Teppo Haapakoski (pj.), Jarmo Nyrönen (vpj.), Maarit Sironen, Marjatta Suomäki ja Markku Collin.
Varajäsenet: Johannes Hintikka; Pekka Mäenpää, Anne Blomberg, Suvi Ahola, Arvo Hiekkavirta.

Viitasalo-opiston johtokunta

Viitasalo-opiston johtokunta huolehtii Viitasalo-opiston hallinnosta ja musiikkikasvatuksesta ja -opetuksesta toimialallaan Pohjoisessa Keski-Suomessa. Viitasalo-opiston johtokuntaan kuuluu 3 jäsentä: Pirjo Leppämäki (pj.), Kaisa Ilola ja Petri Tavinen. Esittelijänä ja sihteerinä toimii opiston rehtori Timo Tikka.

Sydän-Suomen jätelautakunta

Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä.
Sydän-Suomen jätelautakunnan puheenjohtajana toimii Matti Tannermäki. Esittelijänä ja sihteerinä toimii jätehuoltoasiamies. Lautakunnan kokoonpano kokonaisuudessaan on jätelautakunnan verkkosivuilla.

 

Lisäksi lain määräämiä toimielimiä ovat keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.

Keskusvaalilautakunta:
Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisvaalilain, kansanedustajain vaaleista anne­tun lain, presidentinvaalista annetun lain, europarlamenttivaalilain ja neuvoa antavasta kansanäänestyksestä annetun lain toimeenpanosta kaupungin alueella.
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet: Mikko Kallio (pj.), Riitta Kaikuranta (varapj.), Arja-Leena Peiponen; Lassi Ruuska, Aulikki Saarela.
Varajäsenet: Milja Lappalainen, Raimo Suuronen, Ninnu Kinnunen, Oiva Miettinen, Eila Hämäläinen

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle päätöksentekoon tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.
Tarkastuslautakunnan jäsenet: Aaro Lahtinen (pj.), Eija Harju (varapj.), Matti Tannermäki, Risto Vesterinen, Kati Tuomi-Ahonen.
Varajäsenet: Pekka Juntunen, Maija Silvennoinen, Markku Kyllönen, Pekka Janhonen, Ritva Sneck-Ruotsalainen