Home >> Päätöksenteko >> Muut Toimielimettyoryhmat
Muut toimielimet/työryhmät
VANHUSNEUVOSTO ja VAMMAISNEUVOSTO

VANHUSNEUVOSTO

SAARIJÄRVEN VANHUSNEUVOSTO  2021 - 2022

Kokoonpano ja toimikausi

Vanhusneuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa kahden vuoden toimikausittain, Saarijärvellä ensimmäinen aloitti toimintansa v. 2000. Vanhusneuvoston toimintasääntö on hyväksytty kaupunginhallituksessa 16.1.2017 §19/liite 14.
Kuntalain § 27 mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Se ei ole kuitenkaan kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.

Vanhusneuvosto on kaupungin, ikäihmisten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin joka kokoontuu 6-8 kertaa vuoden aikana. Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet paikkakunnan eläkeläisjärjestö edustajista, yhden edustajan SoTe Kuntayhtymä Saarikasta esityksen mukaisesti sekä nimeää neuvostoon hallituksen edustajan ja sihteerin. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorotteluperiaatteella eläkeläisjärjestöjen keskuudesta järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Jäsenet 

Puheenjohtaja Aaro Lahtinen / Saarijärven Eläkkeensaajat 
Varapuheenjohtaja Arvo Hiekkavirta / Saarijärven Eläkeläiset ry
Veli-Pekka Halmila / Eläkeliiton Saarijärven yhdistys
Arja-Leena Peiponen / Saarijärven seniorit ry
Anja Oksala / Eläkeliiton Pylkönmäen yhdistys ry
Anna-Kaisa Manninen / Varhaisen tuen palveluvastaava, Saarikka
Marjut Pollari / Kaupunginhallituksen edustaja
Virpi Päiviö / Asiakasneuvoja, sihteeri

Tehtävät 

 • Tärkeimpinä tehtävinä on antaa lausuntoja, kannanottoja ja esityksiä asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneiden oloihin ja palveluihin. Vanhusneuvoston edustajat seuraavat teknisen ja sivistyslautakunnan esityksiä, poimivat ikääntyneiden vaikutuskenttään kuuluvat asiat käsittelyyn valmisteluvaiheessa ja lausunnoilla lautakunnille ja hallinnolle pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon.
   
 • Merkittäväksi tehtäväalueeksi nousi vuoden 2022 aikana sujuva ja saumaton kumppanuus Keski-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvoston kanssa. Saarijärven edustajana toimii Aaro Lahtinen ja varajäsenenä Arja-Leena Peiponen. Hyvinvointialueen vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa, kokouksissa käydään säännöllisesti läpi kuntien vanhusneuvostojen kuulumiset sekä saatetaan pöytäkirjat tiedoksi kunnan vanhusneuvostolle.
   
 • Osallistua ikäihmisille suunnattujen palvelujen laadun ja riittävyyden arviointiin. 

 

 • Tiedottaa kuntalaisille vanhusneuvoston toiminnasta sekä ikääntyneitä koskevista asioista. 

 

 • Järjestää tapahtumia ikääntyneille yhteistyössä paikallisten toimijoiden sekä järjestää yhteistapaamisia seutukunnan vanhusneuvostojen kanssa ajankohtaisista aiheista.

 

 • Laatia vuosittain toimintasuunnitelma, jossa määritellään keskeisimmät tehtäväpainopistealueet sekä laatia toimintakertomus.
   
 • ​Vanhusneuvoston nimeämä edustaja osallistuu hyvinvointityöryhmän työskentelyyn, työryhmä laatii hyvinvointistrategian valtuustokausittain.
   
 • Saarikan alueen vanhusneuvostojen vuosittaisessa yhteistapaamisessa käsitellään ajankohtaisia teemoja, viime vuosina asiat ovat painottuneet Saarikan palvelutarjontaan. Vuoden 2022 aikana nousi esille Keski-Suomen hyvinvointialueen mukanaan tuomat muutokset.
   
 • Vanhusneuvoston myötävaikutuksella kunnan eri toimialat selvittävät ennen päätöksentekoa suunnittelussaan, valmistelussaan ja arvioinnissaan lainsäädännön edellyttämän ikääntyvän väestön tarpeiden huomioimisen asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
   
 • ​Vanhusneuvoston seurattava asia on myös sen ikääntyvän väestöosan palvelut joilla ei ole mahdollisuutta, taitoa ja varaa tietotekniikan käyttöön.
   
 • Korona-aika toi mukanaan tietokoneen välityksellä osallistuttavat verkkotilaisuudet, näihin vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat aktiivisesti.
   
 • Tiivis yhteistyö eläkeläisjärjestöjen kanssa tuo ja vie tietoa molempiin suuntiin sekä tuo järjestöedustajien kautta kokouskäsittelyyn ajankohtaisia asioita.

 

Tapahtumat

Yksi merkittävimpiä tehtäviä on vuosittain järjestettävät vanhustenviikon tapahtumat. Tämä valtakunnallinen Vanhustyön keskusliiton vuodesta 1954 teemoittama viikko tuo ikääntyville monenlaisia tapahtumia paikkakunnalle.

Saarijärvellä vuoden 2021 vanhusneuvoston järjestämä päiväkahvijuhla kokosi Saarijärvi-Saliin koronatilanteesta huolimatta yli 200 ikääntyvää kuuntelemaan Ikikukkien , Kuurankukkien, ja kanteletaituri Maria Ojanperän esityksiä. Matti Hiekkavirta tulkitsi Harri Tapperin tekstiä ja maalaislääkäri Tapani Kiminkinen piti mieleenpainuvan juhlapuheen. Yhteislaulu yleisön ja kuorojen kanssa oli tunteisiin menevää. Tapahtuma oli onnistunut, lämminhenkinen ja kiitoksia keräävä.

Vanhustenneuvosto järjesti lisäksi viikon aikana Mannilan männikön yhteiskävelyn Saarijärven Ladun kanssa. Museossa toteutettiin vapaapääsyinen näyttelykierros ja eläinmuistelot museonjohtaja Kirsi Hännisen vetämänä sekä osallistuttiin seurakunnan vanhusten kirkkopyhän ohjelmaan.

Vanhustenviikon teemana 2.- 9.10.2022 on ”Yhdessä luontoon – joka iän oikeus”. Paikallisia tapahtumia järjestetään koko viikolle, tarkempi ohjelmarunko selviää syyskuun aikana.