Home >> Päätöksenteko >> Muutoksenhaku Paatoksiin
Muutoksenhaku päätöksiin

Oikaisuvaatimus

 

 • viranhaltijan, lautakunnan tai kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen
 • oikaisuvaatimusta ei kuitenkaan voi tehdä päätöksestä joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
 • oikaisuvaatimusoikeus on kunnan jäsenellä sekä asianosaisella (henkilö johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa)
 • oikaisuvaatimus voi perustua päätöksen laillisuuteen tai tarkoituksenmukaisuuteen
 • lautakunnan ja kunnanhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle elimelle
 • viranhaltijan päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään asianosaiselle ylemmälle toimielimelle eli lautakunnalle tai kunnanhallitukselle
 • oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista
 • lautakuntien ja kunnanhallituksen pöytäkirjat sisältävät oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään myös asianosaisille lähetettävään pöytäkirjanotteeseen              

 

Kunnallisvalitus

 

 • valtuuston päätökseen sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella
 • valitusta ei kuitenkaan voi tehdä päätöksestä joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
 • kunnanhallituksen ja lautakuntien päätöksissä oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Jos päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, siitä ei voi tehdä kunnallisvalitusta.
 • kunnallisvalitusoikeus on kunnan jäsenellä sekä asianosaisella (henkilö johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa)
 • kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
  1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
  3. päätös on muuten lainvastainen

 

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

 • valitus tulee tehdä kirjallisesti ja valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista
 • lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjat sisältävät muutoksenhakuohjeet, jotka liitetään myös asianosaisille lähetettävään pöytäkirjanotteeseen. Ohjeista selviää päätösten oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus sekä oikea oikaisuvaatimus- ja valitusviranomainen. Lisäksi valitusosoituksessa annetaan ohjeet valituskirjelmän laatimiseksi. 
 • Keskushallinnon hallintosihteeri Minna Jaakkolalta saa viralliset pöytäkirjanotteet.