Home >> Päätöksenteko >> Viranhaltijapaatokset
Viranhaltijapäätökset
Saarijärven kaupungin viranhaltijapäätökset ovat luettavissa täältä. Päänäkymässä on uusin ko. viranhaltijan päätös. Viranhaltijanimikettä klikkaamalla löytyvät vanhemmat päätökset. Viranhaltijapäätöksiä, joista on valitusoikeus vain asianosaisilla, ei julkaista yleisessä tietoverkossa (Julkisuuslaki 24 §). Päätösasiakirjojen ei-julkiset liitteet eivät näy sivulla.