Home >> Paivahoito Ja Esiopetus >> Varhaiserityiskasvatus
Varhaiserityiskasvatus
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuva lapsi voi tarvita erilaista tukea kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Saarijärven varhaiserityiskasvatuksen linjausten mukaisesti tuen tarveta arvioidaan kolmiportaisesti: Lapselle voidaan antaa tarpeiden mukaan joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tarvittavat tukitoimet pyritään järjestämään mahdollisimman pitkään siihen päivähoitopaikkaan, missä lapsi on hoidossa. Kyseessä on varhaiskasvatukselle tutut toimintatavat, joita käytetään lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Tarpeen mukaan lapsiryhmän kokoa voidaan pienentää, ryhmässä voi työskennellä ryhmäavustaja tai lapsen henkilökohtainen avustaja.

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä koulun, eri asiantuntijoiden ja terapeuttien kanssa. Saarijärvellä toimii  moniammatillinen Varhaisen tuen ryhmä. Esiopetuksen ryhmäkohtaiset oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kerran vuodessa.

Saarijärven kaupungilla on kolme lapsiryhmissä työskentelevää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
 

Lisätietoja

Tuula Heikkinen
kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja
044 4598 735
tuula.heikkinen(a)saarijarvi.fi