Home >> Palvelut >> Asuminen
Asuminen
Tälle sivustolle on koottu tietoa asumiseen liittyvistä palveluista.

Kaupungin vuokra-asunnoista saa tietoa kohdasta vuokra-asuminen

Kaupungin myytävät kiinteistöt ja huoneistot puolestaan on koottu omalle sivulleen Myytävävät kiinteistöt ja huoneistot.

Kaupungin ylläpitämien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta löytyy tietoa kunnallistekniikan omilta sivuilta.

Puhtaan veden jakelu ja jätevesienkäsittely löytyy sivulta Vesi- ja viemärilaitoksen sivuilta.

Yksityisteistä, tieden kunnospidosta ja muista yksityisteihin liittyvistä kysymyksistä löytyy tietoa sivulta Yksityistiet.

Kierrätyskeskuksen toiminta, aukioloajat ja tarpeelliset yhteystiedot on koottu Kierrätyskeskuksen omille sivuille.