Home >> Palvelut >> Saarijarven Lukio
Saarijärven lukio
Saarijärven lukio on yleislukio, jossa on n. 140 opiskelijaa. Lukiolaisena saat laajan yleissivistyksen, valmiudet jatko-opintoihin ja taitoja työelämään. Voit osallistua kansainvälisyys-, yrittäjyys- ja tutortoimintaan. Lukioon valitun on mahdollista hakeutua liikuntalinjalle. Kielitarjonnassa ruotsin ja englannin lisäksi ovat ranska, saksa ja venäjä.

LUKIOON HAKEMINEN

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolun sähköisellä hakemuksella.

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Valintaperusteena on peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo. Saarijärven lukion keskiarvoraja on 6,80.

LUKIOSSA OPISKELEMINEN

Lukion voi suorittaa 2 – 4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia, joista pakollisia on 47/51 kurssia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja vähintään 10. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella ja lukiodiplomeilla.
 
Lukion lukuvuosi on jaettu jaksoihin. Saarijärven lukion lukuvuosi jakaantuu kuuteen jaksoon. Jakson pituus on noin kuusi viikkoa ja kullakin jaksolla on oma lukujärjestys. Jakso päättyy koeviikkoon. Opiskelijan työmäärä vaihtelee jaksoittain valituista kursseista riippuen. Opiskelija itse päättää, mitä kursseja hän lukuvuoden aikana opiskelee

LUKUVUOSI 2018-2019

Koulutyö alkaa torstaina 9.8.2018 ja päättyy lauantaina 1.6.2019.

 

Lukion sivut: Saarijärven lukio (Peda.net)