Home >> Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta

 

Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista ja säilyttämistä. Lupahakemusten arvioimisessa rakennustarkastajan apuna toimii kaavoitusjohtaja, ympäristösihteeri ja pelastusviranomainen, jotka antavat tarvittaessa lausunnon lupakäsittelyn yhteydessä.

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvonta pitää yhteyttä toimialansa eri sidosryhmiin sekä hoitaa neuvontaa ja tiedottamista.

Toimisto avoinna 9.00-15.30.

 

Voimassa oleva rakennusjärjestys:

Saarijärven kaupungin rakennusjärjestys 2020

 

Suurten rakennusten turvallisuuden arvio

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointiin on tullut voimaan 1.4.2015. Laki velvoittaa tällaisten rakennuksien omistajia huolehtimaan siitä, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Lakia sovelletaan kaikkiin niihin rakennuksiin, joita käytetään urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat tämän lain piiriin.

Lue lisää:

 

Energianeuvontaa rakentamiseen ja asumiseen

Keski-Suomen Energiatoimisto tarjoaa maksutonta ja puolueetonta energianeuvontaa rakentamiseen, remontointiin, lämmitystapojen valintaan sekä kodin energiansäästöön.
Energianeuvonnan tavoitteena on edistää kuluttajien energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä valintoja.

Energianeuvonnan Internet-sivut: www.kesto.fi/energianeuvonta

 

Tiedoksi uusille omakotitalon rakentajílle!

Jos rakennat Talopeli auttaa ja tukee omakotitalon alkuvaiheen suunnittelun ongelmissa: tilaohjelman suunnittelussa, kustannusarvion tekemisessä, budjetoinnissa ja rakentamispäätöksen tekemisessä. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

http://www.talopeli.fi

 

 

Yhteystiedot ja aukioloajat:

Rakennustarkastajan toimistoajat maanantai ja keskiviikko klo 8.00-11.30.

Rakennusvalvonnan toimisto avoinna 9:00 - 15:30.

Jouni Vesala, rakennustarkastaja
p. 044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi

Eija Vehviläinen, lupavalmistelija
p. 044 4598 320
eija.vehvilainen@saarijarvi.fi