Home >> Rakennusvalvonta >> Kaava Ja Karttaotteiden Tilaus
Kaava- ja karttaotteiden tilaus
Kaava- ja karttaotteita tarvitaan erilaisten hakemusten liitteiksi. Karttoja saa sekä sähköisinä että paperiversioina. Virallinen kaavaote sisältää oikeaksi todistetun kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen. Kaupunki tarjoaa myös kopionti-, tulostus- ja skannauspalvelua.

Rakennuslupa,- suunnittelutarve- ja poikkeamishakemuksiin viralliset kaava- ja karttaotteet voidaan täydentää viran puolesta samalla kun hakemus jätetään.  Esimerkiksi asemapiirroksen laadintaa varten asemakaava-alueelta on saatavissa sähköinen pohjakartta ja kaavapiirros eri tiedostomuodoissa (.dwg, .pdf, .dxf).

Sähköisestä asemakaavayhdistelmästä on mahdollista tutustua voimassa olevaan asemakaavaan ja tulostaa sieltä epävirallisia otteita.

Saarijärven keskustan asemakaavayhdistelmä:
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/saarijarvi/kaavayhdistelma/k...

Pylkönmäen kirkonkylän asemakaavayhdistelmä:
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/saarijarvi/pylkonmaki/kartta...


Karttapavelu
Karttapalvelussa voi katsella/tulostaa maastokarttoja ja ilmakuvia sekä myös asema- ja yleiskaavoja.

Tulostus-, kopionti- ja skannauspalvelu

Tulostukseen, kopiontiin ja skannaukseen on käytössä suurkokotulostin/skanneri, jossa orginaalin enimmäisleveys on 1067 mm.

Kaava- ja karttaotteista sekä tulostuksesta, kopionnista ja skannauksesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

Yhteystiedot:

Päivi Muhonen, kaavasuunnittelija
p. 044 4598 434
paivi.muhonen@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen, kaavoitusinsinööri
p. 044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Harri Lagström, mittaustyönjohtaja
p. 044 4598 205
harri.lagstrom@saarijarvi.fi