Home >> Rakennusvalvonta >> Rakennustarkastukset Ja Katselmukset
Rakennustarkastukset ja -katselmukset
Lupapäätöksessä voidaan määrätä rakennustarkastajan suorittamia katselmuksia. Vastaava työnjohtaja tai rakennuttaja tilaa rakennuslupapäätöksessä mainitut katselmukset rakennustarkastajalta vähintään viikkoa aikaisemmin.

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus

Ennen rakentamisen aloittamista kaupungin mittausryhmä huolehtii rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään. Sijainnin ja korkeusaseman merkinnässä mitataan kohteen nurkkapisteet maastoon ja lanka- tai moduulilinjat rakentajan tekemiin lankapukkeihin, ja annetaan kiintokorkeus, josta rakentaja itse mittaa suunnitellun korkeustason. Mittausryhmän yhteystiedot: p. 044 4598 205 (Harri Lagström), p. 044 4598 366 (Veli-Pekka Säähksniemi).

Käyttöönottokatselmus

Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen ja piha-alueiden tulee olla valmiit, käyttökelpoiset ja täyttää turvallisuusvaatimukset niiltä osin kuin ne aiotaan ottaa käyttöön.
Jotta käyttöönottokatselmuksessa ei tulisi sinulle yllätyksiä, niin tarkista ainakin seuraavat asiat: 

 • Varaa aika käyttöönottotarkastukselle riittävän ajoissa mahdollista käyttöönottoa ajatellen. 
 • Varmista, että rakennusluvassa mainitut ehdot on huomioitu. 
 • Talon numero on kiinnitetty seinään selkeään paikkaan, mistä se on helposti havaittavissa tieltä katsottuna. 
 • Jäteastia on sijoitettu luvan mukaiseen paikkaan. 
 • Talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu. 
 • Kaiteet on asennettu. 
 • Savuhormikatselmus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja mikäli hormimalli vaatii erillisen palotarkastajan tekemän katselmuksen. 
 • Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja. 
 • Sähkötarkastus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja. 
 • Jos rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, tulee mittaus olla suoritettuna ja siitä on esitettävä pöytäkirja. Mikäli rakennuksessa on vain koneellinen poisto, tulee ilmanvaihdon olla toiminnassa ja makuutiloissa tulee olla korvausilmaventtiilit. 
 • Mahdollisista yläkerran makuuhuoneista tulee olla varatiemahdollisuus. 
 • Palovaroittimet on asennettu ja ne ovat käytössä. 
 • Palo-ovet ja ikkunat on asennettu ja tyyppihyväksyntäkilvet ovat näkyvillä.
   

Loppukatselmus

Loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • Tarkistetaan mahdolliset puutteet mitä käyttöönottokatselmuksen pöytäkirjaan on kirjattu.
 • Tarkistetaan, että rakennus on rakennettu luvan mukaisesti ja rakennustyöt on saatettu loppuun kaikilta osin.
 • Tarkistetaan, että tarkastusasiakirjaa on rakennusaikana täytetty, mikäli luvassa niin on edellytetty

Alkuperäinen tarkastusasiakirja otetaan arkistoitavaksi rakennusvalvontaan ja kopion tarkastusasiakirjasta arkistoi rakennushankkeeseen ryhtyvä.

 • Tarkistetaan, että rakennuksen käyttö- ja huolto-opas on koottu , mikäli luvassa niin on edellytetty.

Sisääntulonäkymä tontille on siisti ja huoliteltu.

Yhteystiedot:

Jouni Vesala, rakennustarkastaja
p. 044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi

Eija Vehviläinen, lupavalmistelija
p. 044 4598 320
eija.vehvilainen@saarijarvi.fi

Sijainnin merkitseminen:

Harri Lagström, mittaustyönjohtaja
p. 044 4598 205
harri.lagstrom@saarijarvi.fi

Veli-Pekka Sääksniemi, mittamies
p. 044 4598 366
veli-pekka.saaksniemi@saarijarvi.fi