Home >> Ranta Toivola
RANTA-TOIVOLA

 

Ranta-Toivola
 

Saarijärven kaupunki myy tarjousten perusteella Ranta-Toivola - pienkerrostalokiinteistön osoitteessa Toivolankuja 6, 43100 Saarijärvi.    

Kohde myydään kunnostettavaksi tai purettavaksi.

Ranta-Toivolan pienkerrostalo on valmistunut 1950, ja sitä on peruskorjattu vuonna 1983.  Rakennus käsittää 2 asuinkerrosta, kellarin yhden porraskäytävän sekä ullakkotilat. Asuinhuoneistoja rakennuksessa on 5 kappaletta, näistä 2 kpl neliöitä (86 m² ja 85 m²) ja 3 kpl kaksioita (56 m², 55 m² ja 5² m2). Kellarikerroksessa on yhteiset sauna- ja pesutilat sekä harrastetila ja erilaisia varastoja. Rakennuksen kerrosala on 512 m² ja tilavuus 2 050 m³.

Kellarin pohjapiirustus

I-kerroksen pohjapiirustus

II-kerroksen pohjapiirustus

Rakennus on liitetty Saarijärven kaupungin viemäriverkostoon ja Saarijärven Vesihuollon vesijohtoon. Kiinteistön sähköliittymä 3x35A sisältyy kauppaan. Lämmitysjärjestelmänä on ollut kaukolämpö, mutta liittymä on purettu.
Rakennus on ollut tyhjillään ja kylmillään 1.6.2020 lähtien.

Kohteesta on tehty vuonna 2020 kuntoarvio sekä asbesti ja haitta-ainekartoitus.

Kaavan alustava muutosehdotus

Keski-Suomen museo on lausunnossaan 12.6.2008 todennut, että Ranta-Toivola edustaa sellaista kulttuurihistoriallisia, rakennushistoriallisia ja maisemallisia arvoja, että se tulee säilyttää ja merkitä suojeltavaksi asemakaavalla. 

Nähtävillä olleessa asemakaavan muutosluonnoksessa on esitetty, että rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä tai muutoin tehtävät korjaus-, muutos- ja laajennustyöt eivät saa turmella rakennuksen ulkoasun kulttuurihistoriallisia ja/tai rakennustaiteellisia ominaispiirteitä, arvoja tai tyyliä.

Pohjakartta Ranta-Toivola
 

Kerrostalo sijaitsee kiinteistöllä Toivola 729-408-7-42. Rakennuspaikka on Keskustan asemakaavan muutosluonnoksen mukainen korttelin 119 asuinkerros- ja pientalotontti (AKP) numero 6. Tontti muodostuu määräaloista kiinteistöjä TOIVOLA 729-408-7-42 ja PIKKU-PENTINNIEMI 729-408-7-677. Tontin pinta-ala on 4 440 m² ja rakennusoikeus 1 776 k-m².

 

Kohteen hintapyyntö on 64 680 €. Ostaja maksaa lisäksi kohteen lohkomiskustannukset ja kaupanvahvistajan maksun. Tarjouksessa ostajan tulee esittää kohteen suunniteltu käyttötarkoitus.

 

✉️ Sitovat kirjalliset tarjoukset tulee jättää 27.9.2021 klo 15:00 mennessä

osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi tai sähköpostilla kirjaamo@saarijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostiviestiin tulee tehdä merkintä ”Ranta-Toivola”.
Kaupunginhallitus pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista.

 

Rakennustekniset tiedot ja kohteen esittely:

Pasi Nikara, p. 044 4598 777, pasi.nikara@saarijarvi.fi

Harri Kinnunen, p. 044 4598 272, harri.kinnunen@saarijarvi.fi

 

Rakennuspaikkaa ja rakentamista koskevat tiedot

Tarmo Heinänen, p. 044 4598 314, tarmo.heinanen@saarijarvi.fi

Niina Kemppainen, p. 044 4598 406, niina.kemppainen@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen, p. 044 4598 435, mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

 

Lisätietoja kohteesta löytyy kaupungin www-sivuilta sekä Etuovi.com –palvelusta.