Home >> Saarijarven Kaupungin Hyvinvointikertomus 2017 2020
Hyvinvointikertomus 2017-2020
Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia laatimaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Kunnan on myös kerran vuodessa raportoitava valtuustolle kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä.

Saarijärven kaupungin hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2020 on luettavissa alla olevasta linkistä.