Home >> Saarijärven uusi koulu- ja kulttuurikeskus >> Rakentamisen Aikataulu
Rakentamisen aikataulu

Koulu- ja kulttuurikeskuksen ensimmäisessä vaiheessa, joka alkaa viikolla 23 rakennetaan yläkoulun ja lukion tilat sekä ruokala, joka toimii myös yleisötilaisuuksien kulttuuritorina. Tämä osa valmistunee vuoden 2020 lopulla.

Toisessa vaiheessa, joka valmistunee vuoden 2022 lopulla, rakennetaan tilat taito- ja taideaineiden opetukseen sekä kansalais- ja musiikkiopistoille.

Kaikkien uusien tilojen pitäisi olla käytössä vuoden 2023 tammikuussa.

Ensimmäinen havainnekuva uudesta koulusta