Home >> Sahkoiset Jarjestelmat Ja Tarjouksen Tekeminen
Sähköiset järjestelmät ja tarjouksen tekeminen
Koko kaupungin hankintatoimessa on syksystä 2018 alkaen otettu käyttöön sähköinen Cloudia hankintajärjestelmä. Sekä EU-hankinnat, kansalliset hankinnat että pienhankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti sähköisellä järjestelmällä.

Cloudia-järjestelmän käytöstä löytyy lisätietoa sekä ohjausta seuraavista linkeistä:

Pienhankintapalvelu

Cloudia Pienhankinta-pikaohje

Cloudia tukiportaali

Tarjouksen laatimisessa on mahdollista pyytää apua myös Keski-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamieheltä