Etusivu >> Sisalto >> Kimppajateastian Kaytto
Kimppajäteastian käyttö

Jätekimpalla tarkoitetaan kahden tai useamman kiinteistön yhteistä jäteastian käyttöä. Kiinteistöjen omistajat/ haltijat ovat hankkineet yhteisen jäteastian ja sopineet pelisäännöistä.

Kimpan osakkaat täyttävät  yhdessä ’kimppalomakkeen’, jolla hakevat jäteastialle tyhjennysvälipalvelua.  Jätelautakunnan asiamies käsittelee lomakkeen ja tekee siitä päätöksen.

Kimppaa perustettaessa tulee huomioida seuraavat asiat

  • Kimpan voivat perustaa lähinaapurit keskenään.
  • Kimppaan saa pääsääntöisesti kuulua viisi vakituista asuinkiinteistöä tai kymmenen vapaa-ajankiinteistöä. Tästä säännöstä voidaan poiketa, jos siihen on perusteet.
  • Vakituisten ja vapaa-ajankiinteistöjen kimppoja perustettaessa kannattaa olla yhteydessä jätelautakunnan asiamieheen ja pyytää neuvoja. Vakituisten ja vapaa-ajankiinteistöjen muodostamia kimppoja ei suositella käytännön ongelmien takia.
  • Kimpan osakkaat päättävät yhdessä siitä miten laskutus hoidetaan. Lasku voidaan jakaa osakkaiden kesken tai lasku voidaan lähettää kimppaisännälle.
  • Vakituisten ja vapaa-ajankiinteistöjen välisiä laskuja ei jaeta, vaan lasku lähetetään kokonaisuudessaan kimppaisännälle.
  • Jätehuoltolomakkeella ilmoitetaan laskutuksen jakoprosenteista, jotka kaikki kimpan osakkaat vahvistavat allekirjoituksillaan.
  • Kimpan tulee nimetä keskuudestaan ns. kimppaisäntä. Kimppaisännän vastuulla on informoida jätelautakunnalle ja jäteyhtiölle kimpassa tapahtuvista muutoksista sekä informoida jätelautakunnan tai jäteyhtiön ilmoittamista asioista muita kimppalaisia.
  • voi käyttää enintään viisi vakituisessa asuinkäytössä olevaa kiinteistöä.
  • voi käyttää enintään kymmenen vapaa-ajan kiinteistöä.

Yhteisen jäteastian käyttö voidaan hakemuksesta myöntää em. useammalle kiinteistölle poikkeustapauksissa ja erityisin perustein. Kimppaa ei voida myöntää, jos yleinen keräyspiste (ekopiste) jää kiinteistöjen väliin. Kimppaa ei suositella omakotitalojen ja vapaa-ajankiinteistöjen välille.

Laskutus

Yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen jätelaskut jäteastian tyhjentämiseen liittyen voidaan jakaa prosenttiosuuksiin perustuen, jotka kimppaan kuuluvat itse määrittelevät. Prosenttiosuudet tulee toimittaa kirjallisesti joko jätelautakunnalle tai jäteyhtiölle. Pienimmillään jaettavan prosenttiosuuden per kiinteistö on kuitenkin oltava vähintään kymmenen prosenttia (10 %). Tätä pienempiä laskuja ei jaeta, vaan yhteisastiaa käyttävien tulee hoitaa kustannusten jakaminen itse. Tässä tapauksessa lasku tyhjennyksistä lähetetään kimppaisännälle. Vapaa-ajan ja vakituisten kiinteistöjen muodostamien jätekimppojen jätelaskuja ei jaeta, vaan lasku lähetetään kimppaisännälle ja kustannusten jakamisesta vastaavat kiinteistöjen haltijat itse.