Etusivu >> Sisalto >> Saastokeskuksen Asemakaavamuutos
Säästökeskuksen asemakaavamuutos
Saarijärven kaupungin ydinkeskustaan sijoittuvalle Säästökeskuksen ja Paavonaukion alueelle on käynnistetty asemakaavamuutoksen laatiminen. Suunnittelualue rajautuu Kauppakatuun, Lukiontiehen, Paavontiehen sekä Paavonaukioon. Asemakaavan muutosalueen koko on laajimmillaan noin neljä hehtaaria.
Ilmakuva Kauppakatu

Asemakaavamuutoksella tarkistetaan korttelien 136 ja 45 sekä näihin rajautuvien puistoalueiden käyttötarkoitus, paikoitusjärjestelyjen kehittämismahdollisuudet LPA - alueella sekä korttelien 136 ja 45 rakennusten enimmäisrakennusoikeus- ja kerrosluku. Kaavamerkintöjä päivitetään Lukiontien LYT -alueen sekä hautausmaan osalta.

Kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa LPA - korttelialueella pysäköintiä kahteen tasoon. Muutosalueella tarkastellaan myös mahdollisuutta sijoittaa linja-autoasema Paavontien varrelle.

 

Kaavahankkeen vaiheet:

 

Asemakaavan vireilletulo on kuulutettu 23.5.2012 ja

muutoshanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 23.5. - 6.6.2012.