Etusivu >> Sisalto >> Soidinmaen Tuulivoimapuisto
Soidinmäen tuulivoimapuisto
Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen kuuden kokonaisteholtaan alle 30 MW:n tuulivoimalan rakentamiseksi Saarijärven Soidinmäen alueelle, tiloille Halmila 729-406-4-18 (2 kpl), Kiväärilehto 729-406-4-26, Sulunmäki 729-406-2-133, Antinkytö 729-406-2-231 ja Peperi 729-406-4-42.

Henkilöillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hakemusten mukainen toiminta
saattaa vaikuttaa, on tilaisuus kirjallisesti tehdä muistutuksensa hakemuksen johdosta.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.2.2014 - 7.3.2014 Saarijärven kaupungin rakennusvalvonnassa,
osoite Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi, 3. krs, ma - pe 8.00 - 15.30 ja kaupungin
internetsivuilla (www.saarijarvi.fi).

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 7.3.2014 klo 15.00 mennessä,
osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 13, 43101 Saarijärvi.

Lisätiedot:
Megatuuli Oy projektipäällikkö Markku Kortteisto 0440 330 487 tai Saarijärven kaupunki
rakennustarkastaja Jouni Vesala 044 459 8319.

Hakemusasiakirjat:

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Soidinmäki suunnittelutarveratkaisun edellytykset

Soidinmäki vaikutusten arviointi

Asemapiirros

WTG perustukset

WTG profiili

Lentoestelausunto 34691

Lentoestelausunto 34692

Lentoestelausunto 34693

Lentoestelausunto 34694

Puolustusvoimien lausunto Saarijärven alueet

Soidinmäki lentoestelausunto WTG 2 ja 3

Soidinmäki lentoestelupa WTG 2 ja 3

Soidinmäki WTG 1, 4, 5 ja 6 lentoesteluvat - ID 34691, 34692, 34693, 34694

Soidinmäki ympäristövaikutusten arviointi (YVA) päätos

Natura 2000 -arvioinnin tarveharkinta

 

Selvitysaineistot:

Soidinmäen kasvillisuusselvitys

Soidinmäen lepakkoselvitys

Soidinmäen lepakoiden kevätmuutto

Soidinmäen lepakoiden syysmuuttoselvitys

Soidinmäen lintujen kevätmuuttoselvitys

Soidinmäen lintujen syysmuuttoselvitys

Soidinmäen pesimälinnusto-, viitasammakko ja liito-oravaselvitys

Soidinmäki argeologiset selvitykset