Etusivu >> Soidinmaen Tuulivoimapuiston Osayleiskaava
SOIDINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta tuulivoimaloista siirrettävä sähköenergia siirretään ilmajohdolla sähköverkkoon.

Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa 2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Osayleiskaava on laadittu siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laadittiinn oikeusvaikutteisena ja Saarijärven kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 8.6.2016. .

 

Kaavahankkeen vaiheet

Kaavahanke kuulutettu vireille 3.7.2014
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.7.-8.8.2014
Kaavaluonnos nähtävillä 11.9. - 13.10.2014
Kaavaehdotus nähtävillä 26.3. - 26.4.2015
Kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.6.2015
Kaava kuulutettu voimaan 18.8.2016

Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.6.2015 §:ssä 36 Soidinmäen tuulivoimayleiskaavan MRL 37 §:n mukaisesti.

Kaava-aineisto sekä hankkeen selvitysaineisto löytyy FCG:n projektisivuilta tästä linkistä.

Lisätietoja hankkeesta voi kysyä:

Saarijärven kaupunki:

kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi)

kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen, p. 044 4598 435, mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

kaavavalmistelija Essi Jokinen, p. 044 4598 210, (essi.jokinen@saarijarvi.fi)

 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (kaavan tekninen laatija):

kaavoittaja Susannan Paananen p. 044 704 6280 (susanna.paananen@fcg.fi)

 

Megatuuli Oy :

Markku Kortteisto, p. 044 033 0487 (markku.kortteisto@megatuuli.fi).