Home >> Tags >> aamu- ja iltapäivätoiminta

aamu- ja iltapäivätoiminta

Sivu
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensisijaisesti vl. 1 - 2 oppilaille sekä vl. 1 - 9 erityisopetukseen siirretyille oppilaille, jotka tarvitsevat sitä vanhempien työn tai...
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Saarijärven Yhtenäiskoulussa ja viheralueilla tarpeen mukaan. Sivistyslautakunta määrittelee järjestämispaikat vuosittain.
Sivu
Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai...
Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita. Saarijärven kaupungilla on kuusi peruskoulua.