Home >> Tags >> ammatillinen koulutus saarijärvi

ammatillinen koulutus saarijärvi

Sivu
Tarvaalan Biotalouskampuksen koulutustarjontaan kuuluvat toisen asteen ja ammattikorkeakoulutason tutkintoihin valmistavat koulutusohjelmat sekä lyhyemmät jatko- ja täydennyskoulutukset....
Saarijärvellä on mahdollista opiskella sekä ammattikorkeakoulussa että ammatillisessa oppilaitoksessa. Työelämän taitoja voi parantaa suorittamalla avoimen ammattikorkekoulun opintoja tai...