Home >> Tags >> erityinen hoito

erityinen hoito

Sivu
Saarijärven varhaiserityiskasvatuksen linjausten mukaisesti tuen tarveta arvioidaan kolmiportaisesti: Lapselle voidaan antaa tarpeiden mukaan joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea....
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuva lapsi voi tarvita erilaista tukea kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.