Home >> Tags >> Hyvä syntyy meistä

Hyvä syntyy meistä

Sivu
Hyvä syntyy meistä –logo on vapaasti kaikkien saarijärveläisten toimijoiden kuten järjestöjen, yhdistysten ja yritysten käytettävissä. Ydinviestin tavoitteena on välittää ja viestiä...
Saarijärven kaupunginhallitus hyväksyi 15.4.2019 järjestetyssä kokouksessa Saarijärven kaupungin uuden markkinointi- ja viestintästrategian sekä uuden ydinviestin – Hyvä syntyy meistä.
hyva_syntyy_meista_uutiskuva.jpg
Ajankohtaista
Uutta strategiaa luodessa kaupunki halusi ottaa kuntalaiset mukaan suunnitteluvaiheeseen. Kuntalaiset pääsivät osallistumaan strategian luomiseen online-tutkimuksen avulla. Tutkimus nimettiin Paavon...