Home >> Tags >> jopo

jopo

Sivu
Jopo-luokka ei ole erityisluokka eikä opetus ole erityisopetusta, vaan joustava perusopetus on eräs yleisopetuksen muoto, jolla pyritään ehkäisemään koulupudokkuutta ja edistämään oppilaan kykyjen...
Joustava perusopetus järjestetään 8-12 oppilaan ryhmässä ja se on tarkoitettu pääasiassa 9. luokkien oppilaille. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppilas suorittaa joko...