Etusivu >> Tags >> poikkeaminen

poikkeaminen

Sivu
Vireillä olevat poikkeamishakemukset:   SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HAKEE POIKKEAMISLUPAA NK. TIMONMÄEN ALUEELLE Saarijärven kaupunki hakee poikkeamislupaa MRL 171.1 §:n perusteella ja MRL 58.1 §:n...
Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai/ja suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta tai sijoittuu...
Sivu
Poikkeaminen Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista...
Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai/ja suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta tai sijoittuu...