Home >> Tags >> rakennustarkastus

rakennustarkastus

Sivu
Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus Ennen rakentamisen aloittamista kaupungin mittausryhmä huolehtii rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti...
Lupapäätöksessä voidaan määrätä rakennustarkastajan suorittamia katselmuksia. Vastaava työnjohtaja tai rakennuttaja tilaa rakennuslupapäätöksessä mainitut katselmukset rakennustarkastajalta...