Home >> Tags >> rantaosayleiskaava

rantaosayleiskaava

Sivu
Asemakaava on suunnitelma, jolla määritellään alueen käyttötarkoitus ja rakentamistapa. Asemakaavassa tai sen muutoksessa osoitetaan alueen rakennusoikeus sekä rakennusten koko ja sijoittelu....
Saarijärven kaupungin kaavoituksessa laaditaan asema- ja yleiskaavoja joilla määritellään alueiden käyttötarkoitus ja rakentamistapa.