Home >> Tags >> Saarijärven lukio

Saarijärven lukio

Sivu
Lukio-opintojen kautta hankittu yleissivistys ja ylioppilastutkinto avaavat ovet monipuolisiin jatko-opintoihin. Lukiokoulutus on väylä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään...
Saarijärven lukio on yleislukio, jossa on n. 100 opiskelijaa. Lukiolaisena saat laajan yleissivistyksen, valmiudet jatko-opintoihin ja taitoja työelämään. Voit osallistua kansainvälisyys-, yrittäjyys...
Sivu
LUKIOON HAKEMINEN Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolun sähköisellä hakemuksella. Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä....
Saarijärven lukio on yleislukio, jossa on n. 140 opiskelijaa. Lukiolaisena saat laajan yleissivistyksen, valmiudet jatko-opintoihin ja taitoja työelämään. Voit osallistua kansainvälisyys-, yrittäjyys...
Sivu
Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai...
Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita. Saarijärven kaupungilla on kuusi peruskoulua.
Lukion purku, sisäpiha
Ajankohtaista
Kevyt liikenne ohjataan 15-24.11.2107 ELY keskuksen luvalla Lukiontien toiselle puolelle päädyn purkamistöiden takia. Torstain 16.11. Sampossa on juttu liikennejärjestelyistä Koulukeskukseen....