Home >> Tags >> saarijärven taiteilijaseura siena

saarijärven taiteilijaseura siena

Nyt on taiteen aika! -näyttely Galleria Ahkussa 30.6.-14.8.2022. Kuva: Ahku / JT.
Tapahtuma
Nyt on taiteen aika! Näyttelyn otsikko Nyt on taiteen aika! kumpuaa ajastamme, jonka piinallisuudessa henkilökohtaiset mielihyvän aiheet ovat jääneet taka-alalle. Aivan samoin kuin kesäinen aurinko...