Home >> Tags >> suunnittelutarveratkaisu

suunnittelutarveratkaisu

Sivu
Vireillä olevat suunnittelutarvehakemukset: Ruthon Group Oy on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen biokaasulaitoksen ja kierrätyslannoitetuotantopaikan sekä tähän välittömästi liittyvän...
Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai/ja suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta tai sijoittuu...