Etusivu >> Tags >> tuulivoima

tuulivoima

Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.6.2015 §:ssä 36 Soidinmäen tuulivoimayleiskaavan MRL 37 §:n mukaisesti. Hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi 4.7.2016 ja kaava tulee...
Sivu
Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa 2...
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. Tuulivoimapuisto muodostuu...
Ajankohtaista
Suunnittelualue sijaitsee Saarijärven kaupungissa ja sen etäisyys Saarijärven kaupungin keskustaan on noin 16 km lounaaseen. Kaavoitettavan alueen koko on noin 800 hehtaaria ja se koostuu kahdesta...
Sivu
Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa 2...
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. Tuulivoimapuisto muodostuu...
Sivu
Kahdeksan kunnan yhteinen tuulivoimayleiskaava on käynnistetty vuonna 2011. Tuulivoimayleiskaavahankkeessa tavoitteena on, että jokaiseen hankkeessa mukana olevaan kuntaan kaavoitettaisiin...
Tuulivoimayleiskaava laaditaan Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien yhteisen tuulivoimayleiskaavana.