Home >> Tags >> valtuusto

valtuusto

Sivu
Kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat valmistelee kaupunginhallitus.  Valtuusto ratkaisee kuntalain ja erityislakien mukaiset valtuuston päätettäväksi säädetyt asiat ellei niitä ole delegoitu...
Saarijärven kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 31-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla. Nykyinen valtuusto on valittu vuosille 2021-2025.