Home >> Tags >> vesi- ja viemärilaitos saarijärvi

vesi- ja viemärilaitos saarijärvi

Sivu
Puhtaan veden jakelu Käyttöveden toimittamisesta vastaa Saarijärven kaupungissa pääasiallisesti Saarijärven Vesihuolto Oy. Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos toimittaa puhdasta vettä ...
Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on toimittaa puhdasta vettä ja vastata jätevesien käsittelystä.