Home >> Tags >> viisari saarijärvi

viisari saarijärvi

Sivu
Viisarin tarkoituksena on toimia alueellaan kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana ja edunluojana sekä kehittää paikallista, seutukuntien välistä, kansainvälistä yhteistyötä sekä yrittäjyyden...