Home >> Tags >> virallinen kaav

virallinen kaav

Sivu
Rakennuslupa,- suunnittelutarve- ja poikkeamishakemuksiin viralliset kaava- ja karttaotteet voidaan täydentää viran puolesta samalla kun hakemus jätetään.  Esimerkiksi asemapiirroksen laadintaa...
Kaava- ja karttaotteita tarvitaan erilaisten hakemusten liitteiksi. Karttoja saa sekä sähköisinä että paperiversioina. Virallinen kaavaote sisältää oikeaksi todistetun kaavakartan merkintöineen ja...