Home >> Tags >> virkamiesjohto

virkamiesjohto

Sivu
Päätöksenteko Saarijärven kaupungin päätösvaltaa käyttävät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus,  sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, Sydän-Suomen jätelautakunta, Viitasalo-opiston johtokunta,...
Hallinto ja talous -sivuille on koottu tietoa päätöksenteosta, organisaation rakenteesta ja taloudesta.