Home >> Tags >> yksityisteiden kunnossapito

yksityisteiden kunnossapito

Sivu
Yksityistiet Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019, jonka myötä kuntien tielautakunnat ovat lakanneet. Saarijärven kaupunki avustaa talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa vuosittain...