Etusivu >> Talous Ja Hankinnat

 

Saarijärven kaupunginvirasto ja asiointipiste ovat suljettuna 18.3.2020 alkaen. Katso lisätietoja sivun yläreunan YHTEYSTIEDOT-kohdasta.
Talous ja hankinnat

TALOUSARVIO

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ja se  toteuttaa valtuuston hyväksymää Saarijärven strategiaa.

Talousarvion 2020 keskeisiä lukuja (1000 €):

  • Toimintakate (toimintatulot-toimintamenot) -58 900
  • Vuosikate 3 369
  • Tilikauden yli-/alijäämä 9
  • Investoinnit netto -3 726

 

 VEROPROSENTIT

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2020 ovat seuraavat:

 
Tuloveroprosentti 21,50 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,49 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 %
Yleishyöd. yhdistysten käytössä olevien rak. ja maapohj.kiint.vero %

0,00 %

                


TILINPÄÄTÖS

Keskeisiä tilinpäätöksen lukuja: 2017 2018
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 790 016 -790 288
Vuosikate / poistot % 118 % 77 %
Vuosikate / €/as

497 €

276 €
Asukasmäärä 9 589 9 422
Investoinnit (netto) 5 546 080 € -1 560 723 €
Lainat / as 1 758 € 1 527 €
Konsernilainat / as 4 199 €

4 745 €

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS