Home >> Talous Ja Hankinnat
Talous ja hankinnat

 

TALOUSARVIO

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ja se  toteuttaa valtuuston hyväksymää Saarijärven strategiaa.

Talousarvion 2022 keskeisiä lukuja (1000 €):

  • Toimintakate (toimintatulot-toimintamenot) -64 232
  • Vuosikate 3 260
  • Tilikauden yli-/alijäämä 0
  • Investoinnit netto -2 469

     

 

 VEROPROSENTIT

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2022 ovat seuraavat:

 
Tuloveroprosentti 22,00 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,49 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 %
Yleishyöd. yhdistysten käytössä olevien rak. ja maapohj.kiint.vero %

0,00 %

                


TILINPÄÄTÖS

Keskeisiä tilinpäätöksen lukuja: 2020 2021
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 500 640 € 2 151 806 €
Vuosikate / poistot % 176 % 165 %
Vuosikate / €/as

629 €

597 €
Asukasmäärä 9 214 9 115
Investoinnit (netto) -1 065 075 € -367 095 €
Lainat / as 1 338 € 1 060 €
Lainat ja vuokravastuut / as 2 254 € 2 987 €
Konsernilainat / as 5 491 €

5 220 €

TARKASTUSKERTOMUKSET

TIETOA KUNTIEN TALOUDESTA:

https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/talous/

Sivustolla esitetyt kuntien taloustiedot perustuvat kuntien itsensä Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun toimittamiin tietoihin. Saatavilla on esimerkiksi kuntien talousarvio- ja suunnitelmatietoja sekä kuntien neljännesvuosiraportoinnin tietoja.