Home >> Talous Ja Hankinnat
Talous ja hankinnat

 

 

TALOUSARVIO

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ja se  toteuttaa valtuuston hyväksymää Saarijärven strategiaa.

Talousarvion 2021 keskeisiä lukuja (1000 €):

  • Toimintakate (toimintatulot-toimintamenot) -61 308
  • Vuosikate 3 534
  • Tilikauden yli-/alijäämä 174
  • Investoinnit netto -1 744

     

 VEROPROSENTIT

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2021 ovat seuraavat:

 
Tuloveroprosentti 22,00 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,49 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 %
Yleishyöd. yhdistysten käytössä olevien rak. ja maapohj.kiint.vero %

0,00 %

                


TILINPÄÄTÖS

Keskeisiä tilinpäätöksen lukuja: 2018 2019
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -790 288 € -2 329 705 €
Vuosikate / poistot % 77% 35 %
Vuosikate / €/as

276 €

132 €
Asukasmäärä 9 422 9 306
Investoinnit (netto) -1 560 723€ -1 175 404 €
Lainat / as 1 527 € 1 509 €
Konsernilainat / as 4 745 €

5 264 €

TARKASTUSKERTOMUKSET