Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty yksi valitus Saarijärven teknisen lautakunnan päätöksestä 28.11.2018 § 79 vesilain mukaisessa ojitusasiassa. Päätös koskee rajaojan kunnossapitovastuuta. Kuulutus...
Ajankohtaista
ILMOITUS KUULUTUKSESTA Vesilain mukainen lupahakemus Hakija Tannermäki Matti, Tannermäki Riikka, Niemi Harri Dnro LSSAVI/9166/2019 Asia Iso-Haarasen valuma-alueen tiloilla Ahola, Hiekkala, Riihimäki...
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 24.7.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Kuulutus kokonaisuudessaan luettavissa tästä: Kuulutus 23.7.2020 Viranhaltijapäätös
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 10.7.2020   Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus kokonaisuudessaan luettavissa tästä.
Ajankohtaista
Kuulutus kokonaisuudessaan luettavissa tästä: Kuulutus 1.7.2020
Ajankohtaista
Hanke sijoittuu Kannonkosken kunnan alueelle, noin 14 km etäisyydelle Kannonkosken kuntakeskuksesta kaakkoon. Hankealue on kooltaan noin 5 400 hehtaaria ja rajautuu Saarijärven, Äänekosken ja...
Ajankohtaista
Poikkeamisella tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvaa roottorien halkaisijan suurentumisen vuoksi 10 metriä korkeammaksi kuin mitä tuulivoimayleiskaavassa on sallittu. Voimaloiden tornien korkeus...
Ajankohtaista
Kokouksen esityslista löytyy alla olevasta linkistä, josta löytyvät myös oheismateriaalit (netistä Viitasaaren kaupungin kotisivuilta): http://80.246.162.69/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames...

Sivut