Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Julkipano 16.10.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 /selvitykset esitettyihin havaintoihin 2. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021 3....
Ajankohtaista
Rakennuskieltoaluetta koskeva kartta on saatavissa Saarijärven kaupungintalolta (kaavoitus).   MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen...
Ajankohtaista
Julkipano 9.10.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Jätelautakunnan kokouksen 6.10.2020 §:ssä 34 käsiteltiin kunnan ensisijaisen jätetaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan taksan (TSV) luonnokset. Nämä taksaluonnokset koskevat...
Ajankohtaista
Hoppula Jannella on Saarijärven kaupungilla vireillä maa-aines- ja ympäristölupahakemukset kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaamiseen tilalla Lampinen (729-408-89-7). Hakija on tilan...
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa alla olevasta linkistä: Julkipanoilmoitus, Ramsi-tila 729-406-2-252  
Ajankohtaista
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 22.10.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja...
Ajankohtaista
Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 8.10.2020 Saarijärven kaupungin verkkosivuilla....
Ajankohtaista
Ilmoitus kuulutuksesta Vapo Oy    

Sivut