Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Kuulutus maisematyölupahakemus 11.6.2021.pdf Maisematyölupahakemus kuulutuksen liite.pdf Maisematyölupahakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Saarijärven kaupungin...
Ajankohtaista
Julkipano 11.6.2021.pdf Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Kuulutus 11.6.2021.pdf Meluilmoitus.pdf Toiminnan kesto La 4.9.2021- su 5.9.2021 lauantaina ja sunnuntaina klo 8.00 – 16.00. Melupäästöt Melua aiheuttavat tapahtumassa käytettävät...
Ajankohtaista
Kuulutus Pyssylä 070621.pdf Hakemus lupamääräysten muuttamiseksi Pyssylä 2021.pdf Lupapäätös Pyssylä 290121.pdf Saarijärven riistanhoitoyhdistys ry:llä ja Saarijärven Ampujat ry:llä on...
Ajankohtaista
Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta....
Ajankohtaista
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitus päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.5. – 5.7.2021 osoitteessa https://...
Ajankohtaista
Kuulutus 280521.pdf Ymparistölupahakemus Tweety Tyres ja liitteet.pdf   Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat kuulutusaikana 28.5.2021 – 5.7.2021 yleisesti nähtävillä...
Ajankohtaista
Kuulutus päätöksestä maisematyölupahakemus Suomanrinne 270521.pdf Nähtävilläoloaika: 27.5.2021 - 17.6.2021 Dnro 75/11.03/2021 Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27.5.2021. Päätös nähtävillä:...
Ajankohtaista
§ 4  Dnro 75/11.03/2021  Rakennuspaikka 729-408-7-785  Toimenpide: Puiden kaatotyön toteuttaminen asemakaava-alueella Myönnetty Päätöksen antopäivä 27.5.2021 Viimeinen muutoksenhakupäivä on 17.6.2021...
Ajankohtaista
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää kirjallisesti kaavoitusjohtajalle osoitettuna viimeistään 15.6.2021  mennessä, osoitteeseen Saarijärven kaupunki,  ...

Sivut