Etusivu >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Julkipano 14.2.2020   Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Päätös on nähtävillä 10.2. – 18.3.2020 Saarijärven kaupungin ympäristötoimessa, 2. kerros ja Saarijärven kaupungin internetsivuilla www.saarijarvi.fi Päätökseen tyytymätön voi tehdä...
Ajankohtaista
Ympäristösuojelulain/ vesilain mukainen päätös     Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.2. – 16.3.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu,
Ajankohtaista
Julkipano 7.2.2020     Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
§  1 Dnro  1 3/11.05/2020 Rakennuspaikka 729-408-4-80 Toimenpide: Puiden kaataminen Tarvaalan kampusalueen asemakaava-alueella poimintahakkuuna Viimeinen muutoksenhakupäivä on 25.2.2020...
Ajankohtaista
Kuulutus eteläosaltaan Saarijärvellä sijaitsevan Rillakankaan pohjavesialueen tarkistamisesta.  Kuulutus Rillakankaan pohjavesialue   Kaikki kuulemisasiakirjat ovat lisäksi nähtävillä ja...
Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja kokouksesta tiedottaminen vuonna 2020 2. Lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän...
Ajankohtaista
Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava Rahkola-Linna kyläyleiskaavan muutos Summassaaren ranta-asemakaavan laajennus   Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavat 9.12.2019 (§:t 51-56...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupunki avustaa talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa vuosittain niiden yksityisteiden kunnossapitoa, joiden tiedot ovat ajan tasalla MML:n yksityistierekisterissä sekä...
Ajankohtaista
Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.–20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä lausuntopalvelu.fi -...

Sivut