Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Julkipano 9.4.2021.pdf Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa alla: Julkipanoilmoitus Peltex Oy   Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirja on luettavissa tästä linkistä.
Ajankohtaista
Päätös on nähtävänä Saarijärven kaupungin verkkosivuilla  Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös 21/0040/2   Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 108 §:n 1 momentien säännös...
Ajankohtaista
julkipano 1.4.2021.pdf Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut 25.3.2021 oheisen päätöksen kunnalliskoskevassa asiassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös
Ajankohtaista
Julkipano 26.3.2021.pdf Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Päätös on nähtävänä 24.3.2021 lähtien Saarijärven kaupungin verkkosivuilla  Muutosta päätökseen voi hakea kirjallisesti valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää....
Ajankohtaista
Kuulutus Nikaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus   Multian kunnan kotisivuilta aineistot löytyvät osoitteesta: https://multia.fi/...
Ajankohtaista
Kuulutus 18.3.2021 Maa-ainesten ottolupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset   Maa-ainesten ottolupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat kuulutusaikana 18.3.2021 – 23.4.2021 yleisesti...
Ajankohtaista
Ilmoitus kuulutuksesta Vapo Oy  

Sivut