Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Nähtävilläoloaika: 21.9.2021 - 12.10.2021 Kuulutus päätöksestä Maisematyölupahakemus Pyyhkälä 21.09.2021.pdf Dnro 109/11.03/2021 Päätös on annettu julkipanon jälkeen 21.9.2021. Päätös nähtävillä...
Ajankohtaista
Puiden kaatotyön toteuttaminen asemakaava-alueella rakennuspaikka 729-408-7-606, 729-408-7-845 Päätöksen antopäivä 21.9.2021 Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.10.2021 Julkipanoilmoitus 20.9.2021...
Ajankohtaista
Julkipano 17.9.2021.pdf Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Nähtävilläoloaika: 13.9. - 20.10.2021 Kuulutus päätöksestä 13.9.2021.pdf Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-...
Ajankohtaista
Julkipano 10.9.2021.pdf Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Vastapuoli Saarijärven kaupunki Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 9.9. – 18.10.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla...
Ajankohtaista
Hakija Neova OyDnro LSSAVI/7973/2021Asia Suljetunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen, Saarijärvi Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Länsi- ja Sisä-...
Ajankohtaista
Hakija Vanhamäki Heat Oy Dnro LSSAVI/11677/2020 Päätösnro 173/2021 Asia: Salmennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Saarijärvi' Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito Kuulutus ja päätös...
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 3.9.2021   Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko   Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 9.9.2021 Saarijärven kaupungin verkkosivuilla...

Sivut