Home >> Tietoa Kaupungista

KUNTAINFO

Kuulutukset

Saarijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 § 7 käsitellyt Kuoremäki ja Saikara -tilojen poikkeamishakemusta.
Rakennustarkastaja on tehnyt 20.1.2022 seuraavat päätökset
Pajumäensuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen