Home >> Tietoa Kaupungista

KUNTAINFO

Kuulutukset

Vieraslajien torjuntatyö Saarijärven kaupungin omistamilla alueilla sekä vieraslajien torjuntaan liittyvä neuvonta. Kuulutusaika 27.11. – 21.12.2020...
Rakennustarkastaja on tehnyt 26.11.2020 seuraavat päätökset
Maa-aineslain (555/1981) 4 a Ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n mukainen maa-aines- ja ympäristölupa, tilalle METSÄ-KOLKANNIEMI. Saarijärven...