Home >> Tietoa Kaupungista

KUNTAINFO

Kuulutukset

Kuulutukset löytyvät jatkossa kaupungin kotisivuilta kohdasta: Hallinto ja päätökset -> Päättäjät ja pöytäkirjat -> Kuulutukset 1.5.2022...
Saarijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.4.2022 § 86 käsitellyt Kytölahti -tilan poikkeamishakemusta.
Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 26.4.2022 §:ssä 22 hyväksynyt kunnan ensisijaiseen jätetaksaan, jätekeskustaksaan sekä kunnan...