Home >> Tuottajapalvelut >> Ravitsemuspalvelut
Ravitsemuspalvelut

Ravitsemuspalvelut tuottaa julkisia ravitsemispalveluja Saarijärven kaupungin ja Saarikan asiakkaille taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti huomioiden kohderyhmien valtakunnalliset ravitsemissuositukset. Asiakkaista päivähoitolapsia on noin 230, koululaisia 990  ja vanhuksia sekä avo- että laitoshoidossa 270.

LISÄTIETOJA

Anne Linnanmäki
ravitsemuspalveluesimies
044 4598 288
anne.linnanmaki(a)saarijarvi.fi