Home >> Tuottajat >> Pikku-Mäntylän päiväkoti

Pikku-Mäntylän päiväkoti

p1001053p_m_002.jpg
Yhteystiedot: 

Osoite: Petäjäpolku 3, 43100 Saarijärvi

Puhelinnumerot:
Tiitiäset puh. 044 4598 234 ja
Tiukuset puh. 044 7114 625

pikku-mantylan.paivakoti(a)saarijarvi.fi

Puhelinnumero(t): 

Pikku-Mäntylän päiväkodissa toimii 3 - 6 -vuotiaiden ryhmä Tiitiäiset sekä 1 - 6 -vuotiaiden ryhmä Tiukuset. Päivähoitopaikkoja on lasten iän mukaan 37 - 42. Päiväkodissa tarjotaan sekä päivähoitoa että esiopetusta. Talo on avoinna pääsääntöisesti klo 6.30 - 17.00.

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle turvallinen, hyväksyvä, kannustava ja monipuolinen hoito-, kasvatus- ja oppimisympäristö sekä mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen leikkiä ja luontoa hyväksi käyttäen. Kaiken perustana on laadukas perushoito ja yksilöllisyys ryhmätaitoja unohtamatta sekä kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Tavoitteena on lapsen hyvinvointi sekä hänen myönteisen ja realistisen minäkuvansa vahvistaminen. Huomioimme lapsen vapaan, omaehtoisen leikin merkityksen tasapainoisen kehityksen tukena. Rohkaisemme lasta ilmaisemaan itseään ja tuemme terveen itsetunnon, omatoimisuuden ja sosiaalisuuden kehitystä.

Pikku-Mäntylässä työskentelee 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 3 lastenhoitajaa sekä 2 ryhmäavustajaa.

Vastuuhenkilö: 
Pedagoginen johtaja
044 4598 348
Minna.leppamaki(a)saarijarvi.fi
Sivulan päiväkoti
Varhaiskasvatus