Home >> Tyokyky Ja Hyvinvointi
Työkyky ja hyvinvointi

Työkykyä ja hyvinvointia sekä arjen- ja elämänhallintaa tukevat palvelut

 

tyokyky.jpg

 

Aikuissosiaalityöntekijät

 

Sosiaalityöntekijät antavat ohjausta ja neuvontaa myös työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Jos olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta, sosiaalisesta kuntoutuksesta tai jos sinulla on haasteita taloudellisessa tilanteessa.

Saarikan aikuissosiaalityöntekijät

 


 

Kuntouttava työtoiminta

 

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut pitkään työttömänä tai olet muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jonka tarkoituksena on parantaa työ- ja toimintakykyäsi sekä paluutasi avoimille työmarkkinoille.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto ja sisältö suunnitellaan henkilökohtaisen tilanteen sekä tarpeen mukaan.

 

Lisätietoja saat Saarikan aikuissosiaalityöntekijöiltä ja  sosiaaliohjaajalta

 

Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja Saarijärvellä tarjoavat mm.

 

Saarijärven kaupungin työllisyyspalvelut / Virta-ryhmä  

Visio-säätiö  

Saarikan eri toimipisteet

 


 

Sosiaalinen kuntoutus

 

Tarkoitettu sinulle, joka tarvitset tukea ja keskustelukumppania elämän solmukohdissa. Tämä voi olla sopiva palvelu sinulle, ennen kuin olet valmis työhön tai opiskeluun. Sosiaalinen kuntoutus voi olla yksilö- tai pienryhmätoimintaa.

Lisätietoja antaa Saarikan aikuissosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja

 


 

Työttömien terveystarkastus

 

Tarkoituksena on selvittää terveydentilaasi sekä tukea ja kannustaa sinua huolehtimaan hyvinvoinnistasi ja työkyvystäsi myös työttömyyden aikana. Terveydenhoitaja ohjaa sinut tarvittaessa edelleen lääkäriin, fysioterapeutin, psykologin tai muun erityistyöntekijän vastaanotolle. Työttömänä työnhakijana sinulla on mahdollisuus käydä terveydenhoitajan vastaanotolla terveystarkastuksessa, jos edellisestä terveystarkastuksesta on kulunut yli kolme vuotta tai olet huolissasi jostakin terveydentilaasi liittyvästä asiasta tai TE-toimiston työntekijä, sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja tai jokin muu asioitasi hoitava taho suosittelee sinulle terveystarkastusta. 

Lisää tietoa terveydenhoitaja Paula Mäkiseltä. Varaa aika p. 044 4598544, soittoaika ma – pe klo 8.00 – 8.30.

paula.makinen@saarikka.fi

 


 

Työ- ja toimintakyvyn kartoittaminen työtehtävissä

 

Sinulla voi olla jokin sairaus tai vamma, muu fyysinen tai psyykkinen pulma, joka vaikuttaa siihen, millaista työtä voit tehdä. Usein työn tekeminen on näistä asioista huolimatta mahdollista, vaikka osa-aikaisesti. Voimme arvioida työn vaativuutta ja työntekijän valmiutta työhön ja etsiä sinulle sopivaa työtä. 

 

Työ- ja toimintakyvyn kartoittamista työtehtävissä tekee:

 

Kehräkumppanit ry/OTE2-hanke 

Saarijärven kaupungin työllisyyspalvelut / kuntouttavan työtoiminnan ryhmät 

Visio-säätiö

 


 

Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta

 

Erityisryhmien työ- ja päivätoimintaa eli osallisuutta edistäviä palveluita tarjotaan Saarikan toimintakeskuksissa. Työtoiminnalla tavoitellaan työllistymistä palkkatyöhön. Työtoiminnassa sinun on mahdollista harjoitella ja vahvistaa työelämätaitoja, voit harjoitella erilaisia työtehtäviä, saat tukea ja ohjasta sinulle sopivan työn etsimisessä ja tukea ja ohjausta työn suorittamisessa.  

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä elämää ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminnassa saat vaihtoehtoja mielekkääseen arkeen ja vahvistat arkielämässä tarvittavia taitoja.  

Saarikan vammaispalveluiden osallisuutta edistäviin palveluihin ohjaudutaan Saarikan vammaisten palveluohjaajan kautta.


 

Lue lisää arjen ja elämänhallinnan tuesta

 

Toimeentulo

 

Kelan maksamat etuudet 

Työttömyyden perusteella maksettavat etuudet 

Opintoihin liittyvät etuudet 

Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella 

 

Velkaneuvonta

 

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta ja Keski-Suomen oikeusapu

Talous- ja velkaneuvonnan sähköinen asiointipalvelu

 

Velkaneuvontaan ohjaaminen

 

Saarikan aikuissosiaalityö

Visio-säätiö

 

Päihteettömyyteen tukeminen 

 

Saarikka / aikuissosiaalityö, päihdetiimi

Visio-säätiö 

 

Mielenterveyspalvelut 

 

Saarikka

Kelan kuntoutuspsykoterapia

https://oivamieli.fi/index.php 

https://www.mielenterveystalo.fi/

 

Kuntoutus

 

Ammatillinen kuntoutus

Työeläkekuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus 

Koulutuskokeilu 

Terveydestä ja osaamisesta huolehtiminen 

Kuntoutusportti- kuntoutuksen ajankohtaistietoa