Home >> TYÖLLISYYSPALVELUT >> Saarijarven Yrityspalvelut Ja Ssyp Kiinteistot Oy
Elinkeinopalvelut ja toimitilat

Saarijärven yrityspalvelut toimii eri tahojen välimaastossa verkostojen luojana ja kumppanuuksien solmijana kehittäen näin Saarijärven yritysten toimintaa  ja innovatiivisuutta. Toimintaa ohjaa Saarijärven elinkeinostrategia. 

 Kotisivuille pääset tästä linkistä!

SSYP Kiinteistöt Oy on Saarijärven kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena on kaupungin  elinkeinoelämän edistäminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen. SSYP Kiinteistöt Oy:n päätoiminta koostuu yritysten toimitilojen rakentamisesta, vuokrauksesta, kunnossapidosta sekä kiinteistöjen jalostamisesta yhdessä yrittäjien kanssa yrittäjien tarpeita huomioon ottaen Saarijärven kaupungin alueella

Kotisivuille pääset tästä linkistä