Etusivu >> Varhaiskasvatus ja esiopetus >> Varda Varhaiskasvatuksen Tietovaranto

 

Saarijärven kaupunginvirasto ja asiointipiste ovat suljettuna 18.3.2020 alkaen. Katso lisätietoja sivun yläreunan YHTEYSTIEDOT-kohdasta.
Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto
Varda - varhiakasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varda tiedote - tallennettavat tiedot 1.1.2019 alkaen

Varda tiedote - tallennettavat tiedot 1.9.2019 alkaen

Lisätiedot:

Rekisteröityjen informointi: http://www.saarijarvi.fi/hallinto/tietosuoja-saarijarven-kaupungissa
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda (suomi) ja https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda (ruotsi)
Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste:https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540