Home >> Varhaiskasvatus Ja Koulutus >> Saarijarven Lukio
Saarijärven lukio
Saarijärven lukio on yleislukio, jossa on n. 100 opiskelijaa. Lukiolaisena saat laajan yleissivistyksen, valmiudet jatko-opintoihin ja taitoja työelämään. Voit osallistua kansainvälisyys-, yrittäjyys- ja tutortoimintaan. Lukioon valitun on mahdollista hakeutua liikuntalinjalle. Kielitarjonnassa ruotsin ja englannin lisäksi ovat ranska, saksa ja venäjä.

Lukio-opintojen kautta hankittu yleissivistys ja ylioppilastutkinto avaavat ovet monipuolisiin jatko-opintoihin. Lukiokoulutus on väylä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Lukioon hakeminen
 

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa internetin kautta: www.opintopolku.fi

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Valintaperusteena on peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo. Saarijärven lukion keskiarvoraja on 6,80.

Lukiossa opiskeleminen
 

Lukion voi suorittaa 2 – 4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia, joista pakollisia on 47/51 kurssia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja vähintään 10. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella ja lukiodiplomeilla.
 
Lukion lukuvuosi on jaettu jaksoihin. Saarijärven lukion lukuvuosi jakaantuu kuuteen jaksoon. Jakson pituus on noin kuusi viikkoa ja kullakin jaksolla on oma lukujärjestys. Jakso päättyy koeviikkoon. Opiskelijan työmäärä vaihtelee jaksoittain valituista kursseista riippuen. Opiskelija itse päättää, mitä kursseja hän lukuvuoden aikana opiskelee.

Lukuvuonna 2021 - 2022 koulutyö alkaa keskiviikkona 11.8.2021 ja päättyy lauantaina 4.6.2022

 

Lukion sivut: Saarijärven lukio (Peda.net)