Home >> Vesi Ja Viemarilaitos
Vesi- ja viemärilaitos
Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on toimittaa puhdasta vettä ja vastata jätevesien käsittelystä.

Puhtaan veden jakelu

Käyttöveden toimittamisesta vastaa Saarijärven kaupungissa pääasiallisesti Saarijärven Vesihuolto Oy.

Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos toimittaa puhdasta vettä  Kalmarin kylätaajamaan sekä Pylkönmäen alueella.

Lisäksi useilla kyläkunnilla toimii omia vesiosuuskuntia.

Lisätietoa vesiosuuskuntien ja vesihuoltolaitosten toiminnasta saa Saarijärven Kunnallistekniikan toimistosta kaupungintalolta.

Jätevesien käsittely

Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos vastaa jätevesien käsittelystä Saarijärven kaupungin asemakaava-alueen lisäksi seuraavilla kyläkunnilla: Linnankylä, Kalmarin kylä, Lannevesi ( Männikkömäki, koulun alue), Pylkömäen keskustaajama, Kolkanlahti.

Kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla kiinteistöjen on huolehdittava jätevedenpuhdistuksesta kiinteistökohtaisesti. Tarkempia ohjeita jätevedenpuhdistuksen vaatimuksista viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla saa ympäristönsuojeluviranomaiselta. Katso myös tältä sivustolta Yksityinen jätevesien käsittely.

Hakumenettely:

Vesi- ja viemäriliittymiä haetaan hakulomakkeella

  viemäriinliittymishakemus

Liitteeksi hakemukseen tarvitaan:

  • kaavaote (asemakaava-alueella)
  • peruskarttaote (haja-asutusalueella)
  • asemapiirros

Katso sivustolta myös kaava ja karttaotteiden tilaus

Liittymismaksu muodostuu voimassaolevien taksojen perusteella.

Vesi- ja viemärilaitos taksat 1.1.2022 alkaen

Esim. 100 m²:n omakotitalon viemäriinliittymismaksun määräytymisestä ( rakennus ei sijaitse kehittämisalueella) 100 x 6 x 1,89 + alv (24 %)= 1.406,16 €.

   Liittymän siirtosopimus omistaja

Muutoksia vuokralaisten laskutuksessa

Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos ei 1.5.2020 lähtien tee  laskutusosoitteen muutoksia vuokralaisille vaan kiinteistön vesimaksut ohjataan suoraan omistajille. Toivomme Teidän huomioivan tämän vuokralaisia ottaessanne ja vuokran suuruutta määrittäessänne. Yksi huomattava syy miksi lopetamme vuokralaisten laskuttamisen on jatkuvat laiminlyönnit laskutusosoitteen muutoksien ilmoittamisissa. Laskutus hankaloituu mitä pidempi aika muutoksesta on. Kiinteistön omistaja on aina vastuussa kiinteistöönsä kohdistetuista maksuista.

Vastuualueen esimies

Vesa Niskanen, maanrakennusmestari
p. 044 4598 424

Laskutus ja liittymissopimukset

Elisa Tuittu, laskentasihteeri
p. 044 4598 306

Yhteydenotot ongelmatilanteissa

Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen Päivystysnumero 044 4598 771 ( jäteveden osalta sekä puhtaanveden osalta koskien Pylkönmäen keskustaajamaa ja Kalmarin kylää ), muutoin puhtaan veden jakelun ongelmissa Saarijärven Vesihuolto Oy:n päivystysnumero 040 8618 957

YHTEYSTIEDOT

Saarilammen jätevedenpuhdistamo
Kyläkuntien pienpuhdistamot ja pumppaamot

p. 014 422 651
jatevedenpuhdistamo@saarijarvi.fi

Saarilammen jätevedenpuhdistamo

Mikko Kautto
p. 044 459 8769

Pylkönmäen jätevedenpuhdistamo ja viemäri- ja vesiverkosto
 

Jouni Kotilainen
p. 040 182 7663