Home >> Voimaa Vanhuuteen Hanke
Voimaa vanhuuteen -hanke

Saarijärven kaupunki on mukana kolme vuotisessa valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen kampanjassa.

Valtakunnallinen voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten ( + 75-vuotta ) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla.

Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä:

* liikuntaneuvontaa

* lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa

* arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua

 

Ulkoiluystävätoiminta: SPR Saarijärven osasto, ystävänvalittäjä Riitta Leppälä-Oksanen puh. 040 952 7550
                                 Eläkeliitto, Maija-Leena Hänninen puh. 0400 836 505

Liikuntakaveritoiminta:
Liikuntakaverina toimivat koulutetu vertaisohjaajat, jotka lähtevät ikäihmisten kaveriksi esimerkiksi uimahalliin tai kuntosalille.

Liikuntaneuvonta:
Liikuntaneuvonta on maksuton palvelu, joka on tarkoitettu kaiken-ikäisille saarijärveläisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta riittämättömästi, joille liikunnan aloittaminen on vaikeaa tai jotka eivät ole löytäneet sopivaa liikuntamuotoa itselleen.

Kulttuuriluotsitoiminta:
Niille, jotka kaipaavat seuraa kulttuuritapahtumiin.
Kulttuuriluotsi on vapaaehtoistyötä tekevä henkilö, joka on valmis lähtemään korvauksetta kaveriksi erilaisiin kulttuuritapahtumiin tai tutustumaan kulttuurikohteisiin.