Home >> Ympäristö ja luonto >> Luonnonsuojelu
Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan.

Yleisen edistämistehtävän lisäksi kunta voi päättää yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksesta. Luonnonsuojelun keskeinen tavoite on eläin- ja kasvilajien sekä luontotyyppien monimuotoisuuden säilyttäminen.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Saarijärvellä on Saarijärven-reitti, josta lähes koko vesireitti rantoineen kuluu Naturaan ja rantojensuojeluohjelmaan. Reitin laajin luonnonsuojelualue on Riekonkosken ympäristössä.

Saarijärven Natura 2000-kohteet (kohteista linkit ympäristöhallinnon sivulle):  

 

LISÄTIETOJA

Mia Rahinantti

ympäristösihteeri

044 4598 390

mia.rahinantti@saarijarvi.fi